ZAJĘCIA GRUPOWE

Dla kogo?

Zajęcia odbywają się w grupach 3-5 osobowych lub w duecie. Uczniowie dobierani są w grupy na podstawie celu nauki (nauka od postaw, poszerzenie wiedzy, przygotowanie do egzaminu itp.) oraz poziomu języka sprawdzanego przez lektora w formie pisemnej i ustnej.

Istnieje możliwość stworzenia zamkniętej grupy.

Jak często?

Zajęcia grupowe odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Czas trwania – 60 min.

 

Jakie języki?

Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski